آخرین اخبار

فعالیت های شاخص

کانال رسمی تلگرام موسسه بینه

السلام عليك يا فاطمه الزهرا

حضرت محمد (ص) مي فرمايند :   فاطمه پاره تن من است . هركه او را بيازارد ، مرا آزرده خاطركرده و هر كه او را شاد كند ، مرا نيز خوشحال نموده است .