آخرین اخبار

فعالیت های شاخص

کانال رسمی تلگرام موسسه بینه

اَلسَلامُ عَلَیکَ یا اَباعَبدالله

آن روز که آهنگ سفر داشت حسین از راز شهادتش خبر داشت حسین از بهر سرودن یکی قطعه سرخ هفتاد و دو واژه در نظر داشت حسین.